Ölands Botaniska Förening

Program april 2024 - december 2024 

Måndag 1/4 Annandag Påsk
Exkursion

Växter i Mörbylånga tätort.
Samling i  hamnen i Mörbylånga tätort kl. 10.00.
Vi vandrar i köpingen och studerar de växter som kommer i vår väg.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.
(Karta)

Lördag 27/4
Årsmöte

Årsmöte kl. 10.00 på Ölands Folkhögskola i Skogsby.
Dagordning och karta.
Efter årsmötet gör vi en exkursion från Station Linné till den närbelägna betängen.
Samling inför exkursionen kl. 12.30 på parkeringen till Station Linné.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.
Karta över exkursion


Lördag 25/5
Exkursion

Exkursion till Skogsgärdet och Klosterholmen vid Horns kungsgårds naturreservat.
Samling kl. 10.00 på parkeringen vid Skogsgärdet, knappt 1,5 km från avtaget mot Horn. För de som vill fortsätter vi sedan mot Klosterholmen för att studera ytterligare några växter. Medgag rikligt med fika.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.
(Karta)


Söndag 16/6
De vilda blommornas dag

Samling kl. 13.30 vid parkeringen till Sandbyborg nere vid sjön, sväng västerut från östra landsvägen drygt 500 m söder om den sydligaste ladugården i S. Sandby. (Punkt A på kartan)
Vi gör en ganska kort vandring på sjömarken nära parkeringen och studerar den rika floran.
Ledare: Ulla-Britt Andersson
(Karta)


Lördag 6/7
Björnbärsexkursion


I samarbete med Föreningen Smålands Flora anordnas en björnbärsexkursion i Kalmar lördagen den 6 juli. Tomas Burén visar i stort sett samtliga björnbärsarter som finns i och runt Kalmar, vilket innebär minst 18 arter.

Samling på parkeringen vid Ekudden i Kalmar (sväng in på Svinövägen från Ängöleden) klockan 10.00 för möjlighet till samåkning efter att vi har tittat på några arter inom gångavstånd. Planen är att besöka fyra olika lokaler, men det är inte nödvändigt att åka med till alla om orken eller tiden tryter.
(Karta)
 


Äntligen!

En ny Flora för Öland

Tillgänglig fr.o.m. 26/5-2024

Ölands flora i två band kommer att lanseras söndagen 26 maj på Folkhögskolan i Ölands Skogsby. Då är alla de som deltagit i inventeringen, författare och andra för projektet viktiga personer inbjudna. Floran kommer efter detta datum finnas till försäljning via Svenska Botaniska Föreningen. Det går redan nu att förbeställa den via ett formulär på deras hemsida svenskbotanik.se Befinner du dig fysiskt på Öland kan du köpa den bland annat i Naturbutiken och på station Linné. Boken kommer även att finnas hos de stora nätbokhandlarna. Efter boksläppet kommer du även kunna köpa floran av Ölands botaniska förening men observera att vi inte skickar några böcker. Du måste alltså hämta ditt exemplar och på plats betala med Swish. Priset när du hämtar floran hos oss är 450 kr. Enklast kontaktar du någon i styrelsen, i första hand ordförande via mejl eller sms, se uppgifter under rubriken ”Kontakta oss”.

Ölands flora omfattar drygt 1 500 sidor och där redovisas resultatet av den inventering av kärlväxter på ön som genomfördes från 2008 till 2020. Ön delades in i 95 rutor på 5 x 5 km och det gällde att besöka olika miljöer för att få med så många arter som möjligt. Drygt 30 inventerare har varit aktiva i projektet. Sammanlagt redovisas i floran ungefär 2 300 arter, plus de underarter/varieteter och hybrider som någon gång rapporterats från Öland. Sammanlagt blir det ca 3 000 taxa. De två banden innehåller nästan 1 000 foton av växter och miljöer samt lika många aktuella utbredningskartor. Dessutom finns nästan 500 kartor från äldre floror som jämförelse till dagens utbredningsbild. I inledande kapitel bidrar experter med spännande aspekter på öns flora. Du kan fördjupa dig i Ölands geologi, få veta när enskilda växter invandrade efter senaste istiden samt stifta bekantskap med  äldre botanister som utforskat ön. Det finns kapitel om Ölands orkidéer samt växtmiljöer med extra fokus på våtmarker. Du kan läsa om vitt skilda saker, från vilka växter som blivit bofast på ön under senare tid och var i världen de härstammar ifrån, till vilka poeter som inspirerats av öns natur. Ett kapitel redovisar vilka arter som ökat respektive minskat mest och det ges tolkningar till detta, främst utgående från klimatförändringar. I slutet av de inledande kapitlen finns även beskrivning av hur inventeringen har gått till och förklaring till växtförteckningens uppgifter. Boken är ett måste för alla som vill lära känna och förstå Ölands unika flora.Söndag 21/7
Exkursion

Exkursion till Bergstigen i Deger-hamn.
Samling kl. 10.00 vid fotbollsplanen öster om väg 136, ca. 1,3 km söder om kyrkan i S. Möckleby.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.
(Karta)


Lördag 10/8
Exkursion

Samexkursion med Föreningen Sydostentemologerna Södra utmossen.
Samling kkl. 09.30 på parkeringen vid Lenstad. Vi studerar växter samt insekter av olika slag.
Ledare: Lars Rigbäck & Ulla-Britt Andersson.
(Karta)


Lördag 14/9
Exkursion

Ruderatexkursion till några ställen i området mellan Färjestaden och Mörbylånga.
Samling kl. 10.00 i östra änden av Industrigatan i Färjestaden.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.
(Karta)


Lördag 12/10
Exkursion

Exkursion med fokus på vinterståndare till Borge hage naturreservat.
Samling kl. 10.00 på parkeringen till Slottsalvaret vid nedgången till Kaffetorpet och Solliden.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.
(Karta)


Torsdag 5/12
Årets fynd och adventsfika

Samling kl. 19.00 i Strömstedtsalen på Ölands Folkhögskola i Skogsby. Tag med eventuella foton på USB-sticka. Föreningen bjuder på fika.
(Karta)
För samtliga exkursioner gäller de regler som utfärdats av myndigheter för att förhindra smittspridning.

Medtag fika

Anpassa kläder och skodon efter väderläget.

Vandringarna är lätta men ofta går vi 5–6 km om inte annat anges.