Ölands Botaniska Förening

Program mars 2022 -
december 2022

Torsdag 17/3

Upptaktsmöte om Floraväkteri
Plats: Ölands Folkhögskola, Skogsby kl. 18.30. Vi lär ut hur du använder Floraväktar-appen på bästa sätt. Ladda hem appen i förväg till din smartphone.

Föreningen bjuder på fika. (Karta)

Lördag 23/4

Vårväxter vid Österskog
Samling kl. 10.00 vid avtaget till Hildeborg, ca 1,8 km öster om ridskolan i Kåtorp. Lite grövre skor är en fördel, stövlar behövs inte. (Karta)
Exkursionsrutt
Några bilder från exkursionen

Lördag 7/5

Årsmöte
Plats: Ölands Folkhögskola, Skogsby kl. 10.00. Efter årsmötet gör vi en exkursion som utgår från station Linné kl. 12.00. Vi vandrar någon av de slingor som utgår från stationen. (Karta)
Dagordning

Torsdag 26/5

Exkursion till Halltorps hage
Samling vid parkeringen till hagen (vid mobilmasten ca 250 m från vattnet) kl. 10.00 Grova skor eller stövlar. (Karta)

Söndag 19/6

De vilda blommornas dag
Exkursion till Jordtorpsåsen och Nötbrunnskärret. Samling kl. 10.00 vid Kvarnbacken ca 600 m söder om Jordtorp. Stövlar behövs för de som vill gå ut i själva kärret. Betesdjur i fållan.
Total promenadväg ca. 3 km.

(
Karta)Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Lördag 16/7
Vandring vid Bårby borg

Samling kl. 10.00 på parkeringen vid fornborgen. (Karta)

Söndag 21/8
Alvaret Lilla Dalby NR.

Samling kl. 10.00 strax öster om gamla skolan i Kastlösa. (Karta)

Lördag 10/9
Alvarvandring till forsfalls-dammen

Samling kl. 10.00 på parkeringen ca 200 m öster om Ekelunda. (Karta)

Lördag 12/11
Knoppar och vinterståndare

Samling kl. 10.00 på parkeringen till Arontorpsreservatet ca 300 m öster om Tveta gård. (Karta)

Torsdag 1/12
Årets fynd

Samling kl. 19.00 på Folkhögskolan i Skogsby. Medtag gärna belägg samt bilder på USB-sticka. Föreningen bjuder på fika. (Karta)

För samtliga exkursioner gäller de regler som utfärdats av myndigheter för att förhindra smittspridning.

Medtag fika

Anpassa kläder och skodon efter väderläget.

Vandringarna är lätta men ofta går vi 5–6 km om inte annat anges.