Blogg

av Ulla-Britt 4/3-2023

Filmer om snödroppar Galanthus sp.

Turkisk snödroppe1.mp4

Snödroppar Galanthus sp. är vanliga på Öland och det finns ett antal arter samt ett par hybrider som kan förvildas från odling. Jag har gjort några filmer som jag hoppas hjälper dig att hitta rätt bland dessa primörer. Snödroppar har en lök från vilken två blad kommer upp. Blomman är ensam på sin stjälk och har sex blomblad (kalkblad), tre yttre som är äggrunda och vanligen saknar teckning samt tre inre som bildar en klocka och har mer eller mindre gröna teckningar. 

På filmen turkisk snödroppe Galanthus elwesii med breda, matt grågröna blad som sluter om varandra när de kommer upp, dess bredd är runt 20 mm. Just denna planta har grön fläck upptill och nertill på de inre kalkbladen. 


Turkisk snödroppe2.mp4

Turkisk snödroppe Galanthus elwesii där det gröna på de inre kalkbladen flyter ihop till en fläck. 

turkisk snödroppe3.mp4

Hos turkisk snödroppe Galanthus elwesii kan de två gröna fläckarna på de inre blombladen flyta ihop till en enda. Lägg märke till de breda, matt grågröna bladen som är huvlikt hopknipna i spetsen. 

Snödroppe.mp4

Den art som bara heter snödroppe Galanthus nivalis har odlats länge i Sverige. Bladen är betydligt smalare än hos turkisk snödroppe G. elwesii och mäter mindre än 10 mm. Bladen kommer upp mitt emot varandra dvs. inte omslutande. Den yttersta bladkant är tillbakavikt runt 0,2 mm. De inre kalkbladen har endast en grön fläck mot spetsen. Snödroppe kan hittas vid gamla ruiner i Mittlandet och sprider sig både med frön och genom att knoppa av sidolökar. 

Snödroppe2.mp4

Här ser man hur bladen hos snödroppe Galanthus nivalis kommer upp mitt emot varandra och att kanten är antydd tillbakavikt. 

Snödroppe3.mp4

När blommorna inte slagit ut förstår man varför snödroppe är ett sällsynt väl valt namn, på filmen snödroppe Galanthus nivalis. 

Turkisk snödroppe4.mp4

Fullt utslagen turkisk snödroppe Galanthus elwesii. Denna planta har två gröna fläckar på de inre kalkbladen, en upptill och en nertill.

hybridelwesiinivalismp4.mp4

Galanthus elwesii x nivalis

Hybriden mellan turkisk snödroppe och snödroppe Galanthus elwesii x nivalis uppkommer ganska lätt där föräldrarna möts. Som många hybrider är den intermediär. Bladen är något smalare än hos turkisk snödroppe. Den övre gröna fläcken på de inre kalkbladen är diffus och gulgrön till färgen, den nedre ser mer normal ut. Framtill och något till vänster i bilden ses turkisk snödroppe. 

hybridsnödroppe.mp4

Hybridsnödroppe Galanthus x valentinei är hybriden mellan snödroppe G. nivalis och veckad snödroppe G. plicatus. Den är i allt större än snödroppe, bredare blad och längre yttre kalkblad. Bladkanten är tillbakavikt mellan 0,5 till 1 mm. Blommorna doftar påtagligt. De inre kalkbladen har en grön fläck mot spetsen. 

grön snödroppe1.mp4

Grön snödroppe Galanthus woronowii har blankt gröna, ganska breda blad som ofta är lite längsveckade tidigt i utvecklingen. 

grön snödroppe2.mp4

Grön snödroppe Galanthus woronowii har inre kalkblad med en grön fläck nära spetsen. 

fylld snödroppemp4.mp4

Snödroppe Galanthus nivalis kan ibland förekomma med fyllda blommor f. pleno. Det är de sex ståndarna som är omvandlade till kalkblad. Plantan är därför steril. Fyllda snödroppar kan ses vid gamla bosättningar som här söder om Ullevi malm.