Narcisser

Liten påsklilja 2.mp4

Liten påsklilja Narcissus pseudonarcissus var. pseudonarcissus odlas knappast idag. Den kan stå kvar vid gamla bostättningar eller ses i vägkanter och i glesa lundar. Blekgula kalkblad och gul, rak bikrona.

Stor påsklilja.mp4

Stor påsklilja Narcissus pseudonarcissus subsp. major är den vanliga idag i odling. Mest på utkast och i vägkanter. Stor blomma med gula kalkblad och bikrona som är tydfligt vidgad. 

påskliljor3.mp4

Olika former av påsklilja Narcissus pseudonarcissus av oklar härkomst. 

Tätatät.mp4

Tätatät Narcissus x cyclazetta är vanlig till försäljning runt påsk. Ses på utkast eller planterad i lundar. Ser ut som en minityr av påsklilja, bladen något grönare. 

Pingstlilja3.mp4

Pingstlilja Narcissus poëticus är ovanlig i dagens trädgårdar. Vita kalkblad och mycket kort bikrona. 

stjärnnarciss2.mp4

Stjärnnarciss Narcissus x incomparabilis är korsningen mellan pingstlilja och påsklilja. Den är vanlig idag i odling och i filmen visas en del av den mångfald som finns. 

bukettnarciss2.mp4

Bukettnarciss Narcissus x medioluteus är hybriden mellan pingstlilja och tazett Narcissus tazetta. Varje stjälk har flera blommor, ofta 2-3. 

snönarciss.mp4

Snönarciss Narcissus minor är knappast förekommande i odling i Sverige men har dykt upp i en trädgård i Skogsby. Blomningen är mycket tidig, samtidigt med snödroppar Galanthus sp. 

Rip van Winkle.mp4

En snönarciss med fyllda blommor har blivit populär under senare år, kallad 'Rip van Winkle'. 

jonkvill.mp4

Jonkvill Narcissus jonquilla har nästan runda blad.