Blogg

av Ulla-Britt 6/4-2022

April fortsatte med kallt och torrt väder men när detta skrivs dalar blöta snöflingor utanför mitt fönster.

Vårstjärna Scilla forbesii med besökande nässelfjäril. Vårstjärna är en av de vanligaste förvildade lökväxter som ses på Öland.

Stor vårstjärna Scilla luciliae har större blommor än vårstjärna. Blommorna sitter en eller två tillsammans, blomfärgen drar åt lila och det centrala vita fältet är inte så tydligt markerat.

Porslinshyacint Puschkinia scilloides har ljust blåvita blommor med mörkare streck och tydlig bikrona.

Tidig blåstjärna Scilla bifolia har mörka och fria ståndare. Öster om Karlevi stenkvarn har den spridit sig i en gammal potatisåker som numera betas.