Blogg

av Ulla-Britt 13/11-2022

Hösten hör svamparna till. men även en del kärlväxter fortsätter att blomma långt in på hösten. I några fall blommar de om en andra gång.

Jordstjärnor visar sig i september månad och framåt tills snön täcker dem. På fotot naveljordstjärna Geastrum elegans på Gårdby sandhed NR. Peristomet är fårat och svagt markerat, rökbollen oskaftad och flikarna böjer ofta in under fruktkroppen.

Dvärgjordstjärna Geastrum schmidelii är Ölands vanligaste jordstjärna på öppen, betad och sandig mark. Fårat peristom som är tydligt avgränsat, rökbollen slät och skaftad. Fotot taget vid Lopperstad gravfält.

Blomjordstjärna Geastrum floriforme är hygroskopisk dvs. flikarna rullar ihop sig i torka och fälls ut igen vid fuktig väderlek, Gårdby sandhed NR:

Stjälkröksvampar är ännu senare ute på säsongen än jordstjärnor. På fotot den vanligaste på Öland, stjälkröksvamp Tulostoma brumale vid Lopperstad gravfält. Stjälken träfärgad med en färgad ring runt pormynningen högst upp.

Mer ovanlig är fjällig stjälkröksvamp Tulostoma calcareum, fotot taget söder om Dörby på gammal banvall. Svampen är ganska kraftig i rödbruna toner.

Ganska ovanlig är liten diskröksvamp Disciseda candida som växer på slitna, sandiga lokaler, fotot taget vid Röhälla parkeringsplats till badet. Svampen tränger sig upp genom sanden och myceltråden lossnar från undersidan. Genom att "översidan" är nedtyngd av sand (högra svampen på fotot) kommer blåsten att vända svampen så att "undersidan" vetter uppåt (den vänstra svampen). Där myceltråden lossnat bildas ett hål där sporerna kommer ut.

Dvärgserradella Ornithopus perpusillus blommade härom dagen med flera plantor på Källheden, en hästbetad ljunghed som tidigare varit åker.