Ölands Botaniska Förening

Program april 2024 - juli 2024 

Måndag 1/4 Annandag Påsk
Exkursion

Växter i Mörbylånga tätort.
Samling i  hamnen i Mörbylånga tätort kl. 10.00.
Vi vandrar i köpingen och studerar de växter som kommer i vår väg.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.
(Karta)

Lördag 27/4
Årsmöte

Årsmöte kl. 10.00 på Ölands Folkhögskola i Skogsby.
Dagordning och karta.
Efter årsmötet gör vi en exkursion från Station Linné till den närbelägna betängen.
Samling inför exkursionen kl. 12.30 på parkeringen till Station Linné.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.
Karta över exkursion


Lördag 25/5
Exkursion

Exkursion till Skogsgärdet och Klosterholmen vid Horns kungsgårds naturreservat.
Samling kl. 10.00 på parkeringen vid Skogsgärdet, knappt 1,5 km från avtaget mot Horn. För de som vill fortsätter vi sedan mot Klosterholmen för att studera ytterligare några växter. Medgag rikligt med fika.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.
(Karta)


Söndag 16/6
De vilda blommornas dag

Samling kl. 13.30 vid nedfarten till Sandbyborg, drygt 500 m söder om den sydligaste ladugården i S. Sandby. Parkering finns väster om landsvägen.
Vi vandrar ner till havet och studerar floran längs vägen, drygt 4 km t.o.r.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.
(Karta)


Juli
Exkursion

Björnbärsexkursion i Kalmar med Tomas Burén.
Datum och plats är ännu inte bestämt men kommer att läggas ut här så småningom.
(Karta)


Söndag 21/7
Exkursion

Exkursion till Bergstigen i Deger-hamn.
Samling kl. 10.00 vid fotbollsplanen öster om väg 136, ca. 1,3 km söder om kyrkan i S. Möckleby.
Ledare: Ulla-Britt Andersson.
(Karta)
För samtliga exkursioner gäller de regler som utfärdats av myndigheter för att förhindra smittspridning.

Medtag fika

Anpassa kläder och skodon efter väderläget.

Vandringarna är lätta men ofta går vi 5–6 km om inte annat anges.