Blogg

av Ulla-Britt 22/3 - 2022

Hittills har vårmånaden mars varit osedvanlig torr och med flera minusgrader på nätterna. Det innebär en svår stress för alla växter som ligger i startgroparna.

Tibast Daphne mezereum blommar på bar kvist. Finns främst i Mittlandet med rika förekomster bland annat i området runt Ismantorp borg.

Grusbräcka Saxifraga tridactylites blommar inre riktigt än men avslöjar sig med sina typiska rosetter. Vanlig i tunn alvarmo som täcker kalkstenshällen på Stora Alvaret.

De tidiga orkidéerna börjar komma upp. Här en bladrosett av en osedvanligt mörkprickig Sankt Pers nycklar Orchis mascula. Tillsammans med Adam och Eva Dactylorhiza sambucina och göknycklar Anacamptis morio de första som visar sig. Blomningen kan börja i slutet av april.

Tidigt ute är fågelarv Holosteum umbellatum, en ovanlig nejlikväxt. Växer i grusalvar eller på sandig mark.