Blogg

av Ulla-Britt 1/12-2022

Vill du fortsätta dina knoppstudier? Här kommer ytterligare ett antal, främst olika buskar som växer på Öland. Samtliga foton: Thomas Gunnarsson. 

Benved Euonymus europaeus är vanlig i Ölands lundar och lövskogsbryn. Knopparna sitter motsatta och är gröna med rödbruna teckningar. Unga kvistar är gröna, på solexponerade lokaler kan de i stället vara vinröda. Något grövre kvistar har tydliga korklister. Bladärren är ljusa och med bara ett kärl. Till vänster solexponerad kvist (vinröd) och till höger grönaktig.

En fullständig beskrivning av knoppar hos de träd och buskar, även förvildade, som förekommer i Sverige finns i praktverket Den stora knoppboken av Claes Lööw. 

Brakved Frangula alnus växer på dåligt dränerad mark, ofta i kanten av Mittlandets skogskärr. Årsskotten är mörkbruna och ofta håriga. Knopparna som sitter spiralställda, de saknar knoppfjäll och är håriga.

Getapel Rhamnus cathartica har långskott och kortskott som ser påfallande olika ut. På långskotten är knopparna spiralställda, på kortskotten mer eller mindre motsatta. Kvistarna har ofta tornar, årsskotten är ljust gråvita. Knopparna är mörkbruna, vasst spetsiga och tryckta mot kvisten.

Skogskornell Cornus sanguineus är vanlig på Öland och ses i skogsbryn, längs stenmurar, åkerkanter och traktorvägar. Årsskotten har röda färger, knopparna sitter motsatta och är håriga eftersom de saknar knoppfjäll (nakna).

Skogstry Lonicera xylosteum är också en karaktärsart för buskskiktet i Ölands rikare lövskogar och hässlen. Knopparna är avlånga, håriga, utstående och spetsiga; de sitter motsatta och har små bi-knoppar (utgår från samma ställe som sidoknoppen).

Olvon Viburnum opulus har motsatta, stora och glänsande rödaktiga knoppar. Knoppfjällen är bara två och sammanvuxna vilket gör att knoppen ser slät ut. Årsskotten är ljusa och sexkantiga.

Fläder Sambucus nigra utvecklar sina blad tidigt. Knopparna är motsatta, rödlila och avlånga. Barken är korkartad och luktar illa om den krossas, märgen är vit. Druvfläder Sambucus racemosa är mindre vanlig på Öland. Dess knoppar är rundade och märgen ljusbrun.

Syren Syringa vulgaris är populär på Öland och sprider sig lätt ut i landskapet. Den saknar oftast toppknopp varför kvistarna avslutas med två sidoknoppar. Knoppfjällen är gröna med en brun kant; knopparna är motsatta.

Hassel Corylus avellana är Ölands viktigaste buske. Ibland bildas små ”skogar” med många hasselbuskar och enstaka skogsekar Quercus robur (hässlen), en viktig miljö för många ovanliga svampar. Hassel har årsskott med rödbruna körtelhår och knoppfjällen är grön‒rödbruna med cilierad kant.

Slån Prunus spinosa bildar snår vars kvistar har gott om tornar. Årsskotten är håriga och knopparna spiralställda. På kortskotten sitter knopparna i små samlingar.

Sötkörsbär Prunus avium bildar medelstora träd och har en bark som är glänsande med långa lenticeller (barkporer). Knopparna är spiralställda men sitter i små samlingar på kortskotten. Den närstående surkörsbär P. cerasus sprider sig med rotskott, bildar snår och blir aldrig så storvuxen som sötkörsbär.

Hägg Prunus padus är troligen inte ursprunglig på Öland men sprids lätt med bärätande fåglar. Årsskotten är brungröna med iögonenfallande ljusa lenticeller. Knopparna är spiralställda, spetsiga och knoppfjällen är mörkbruna med en ljusare övre kant. Krossad bark luktar bittermandel.

Hagtornar Crataegus sp. är ingen favorit bland dem som vandrar obanade vägar genom Mittlandet. Tornarna är långa och sylvassa. Knopparna är spiralställda, trubbiga och äldre kvistar har längsgående åsar.

Måbär Ribes alpinum är vanlig i Mittlandet och kan även spridas från odling. Busken har ljusa, spetsiga knoppar som kontrasterar snyggt mot de mörka årsskotten.

Krusbär Ribes uva-crispa har längre odlats i vårt land men är idag fullt naturaliserad. Tornarna är kraftiga, årsskotten ljusgrå med svarta prickar samt försedda med lister. Knopparna är spiralställda, avlånga och spetsiga.

Berberis Berberis vulgaris liknar något krusbär med årsskott som har lister och försedda med sylvassa taggar. Knopparna är dock kortare än hos krusbär och något mer trubbiga. Berberis har ökat tydligt på Öland sedan berberislagen upphävdes 1994; före detta årtal var markägare skyldiga att bekämpa berberis om buskarna växte i närheten av odlade grödor.