Blogg

av Ulla-Britt 10/7-2022

Efter en varm och torr juni har det äntligen kommit lite regn. Många växter man kanske förknippar med sensommaren har börjat blomma som luddkrissla Pentanema britannicum, rödklint Centaurea jacea och axveronika Veronica spicata.

Ute på alvaret öster om Vickleby alvargata finns 25 skulpturer utställda på de cementblock som minner om flygmätningar av alvaret. På länken hittar du kartor över var konstverken är placerade. På fotot HUNGRIG av Björn Jäderås. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=56.56854540522202%2C16.572099907836893&z=13&mid=1XIAJ3-M2WdXeiuX2CPL4gHxpEuqo3BgG

Dessa två stiliga muröppningar med bastanta grindstolpar mellan Stora Brunneby och Norra Kvinneby alvar fick oss att fundera. Men den östra som numera är igensatt togs tydligen upp när dåvarande Kartverket gjorde mätningarna på Öland.

Honungsblomster Herminium monorchis blommar som bäst. Här har den besök av någon tvåvingad varelse.

Dagfjärilar finns det en del just nu. Tur att denna silverstreckade pärlemorfjäril fått en åkervädd Knautia arvensis att näringssöka på.

Piggfrö Lappula squarrosa är svårfunnen där den står några centimeter hög i grusalvaret.

På lite mäktiga grusbankar med backtimjan Thymus serpyllum kan man sällsynt finna dess parasit timjansnyltrot Orobanche alba.

Många stannar för att beundra de röda näckrosorna i den lilla dammen väster om avtaget till Gråborg. Det är den odlade parknäckros Nymphaea x marliacea som växer där, ursprungligen ditsatt.