Aktuellt

På Svenska Botaniska Föreningens konferens i Uppsala 2-3/-4 presenterades den nya Botanikportalen. Där kan man få information om kärlväxter i hela Norden. Upptäck lite av det "godis" som finns där: botanikportalen.se

Vårstjärnor och blåstjärnor på Öland Här kan du läsa en artikel i Krutbrännaren om förvildade vår- och blåstjärnor på Öland.