Aktuellt

Ramslöken skövlas på Öland.

2023-04-20

Länsstyrelsen genomför en naturvårdsbränning på  Gårdby sandhed.

Syftet var att minska mängden ljung och sandstarr och få fram en mer örtrik vegetation. Trots hårda vindbyar förlöpte bränningen lugnt och kontrollerat.

Arontorpsros verkar ha grävts upp i Mörbylilla.

På Svenska Botaniska Föreningens konferens i Uppsala 2-3/-4 presenterades den nya Botanikportalen. Där kan man få information om kärlväxter i hela Norden. Upptäck lite av det "godis" som finns där: botanikportalen.se

Vårstjärnor och blåstjärnor på Öland Här kan du läsa en artikel i Krutbrännaren om förvildade vår- och blåstjärnor på Öland.