Aktuellt

Torsdag 1/12
Årets fynd

Samling kl. 19.00 på Folkhögskolan i Skogsby. Medtag gärna belägg samt bilder på USB-sticka. Föreningen bjuder på fika. (
Karta)


Vårstjärnor och blåstjärnor på Öland Här kan du läsa en artikel i Krutbrännaren om förvildade vår- och blåstjärnor på Öland.

På Svenska Botaniska Föreningens konferens i Uppsala 2-3/-4 presenterades den nya Botanikportalen. Där kan man få information om kärlväxter i hela Norden. Upptäck lite av det "godis" som finns där: botanikportalen.se

Ulla-Britt Andersson berättar om Botanikdagarna på Öland 2022

YouTube

Ulla-Britt Andersson tilldelas Guldluppen 2022

YouTube