Försäljning

En guide till Ölands växtvärld

Boken för alla som vistas i den öländska naturen. I text och bild får läsaren följa med till 67 besöksmål, från Långe Erik i norr till Långe Jan i söder. Vid varje besöksmål finns en detaljerad karta med ett antal numrerade punkter. I texten ges förslag på vandring och vilka växter som du kan finna längs din stig. För mer intressanta arter anges GPS-koordinater i RT90. Drygt 800 växter, båda vanliga och ovanliga, omnämns i texten. Även en del svampar och lavar får “hänga med”. Små faktarutor ger ytterligare information om Ölands natur och kultur. De inledande kapitlen redogör för de skiftande växtmiljöer som kan upplevas på vår avlånga ö. Boken har sammanställts av en arbetsgrupp inom Ölands Botaniska Förening. Mjuka pärmar och ett greppbart sidantal (228) gör att boken kan följa med dig ut på dina äventyr i det öländska landskapet.

Boken kan köpas hos bokhandlare i Kalmar, Borgholm samt Naturbokhandeln i Stenåsa. Dessutom finns den till försäljning hos ÖBF i Gårdby (Ulla-Britt Andersson), Kalmar (Tomas Burén) och Borgholm (Elna Hultqvist). Priset är då 150 kr.

Vill du ha boken skickad till dig beställer du enklast via Svenska Botaniska Föreningen. Gå in på www.svenskbotanik.se och klicka dig vidare till fliken “Försäljning”. Pris 150 kr + porto.

 

   

Åke Lundqvists samlade skrifter ur Öländsk bygd

I flera decennier hade Åke Lundqvist en given centralposition när det gällde att utforska Ölands växtvärld. Mellan åren 1963 och 1977 bidrog han med flera artiklar om naturen på Öland i Ölands Åkerbo hembygdsförenings årsskrift “Öländsk bygd”. Ämnen som behandlades var bl. a. orkidéer, träd och våtmarker. För att göra dessa artiklar tillgängliga för en bredare allmänhet har Ölands Botaniska Förening sammanställt en nyutgåva av Lundqvists samlade bidrag till “Öländsk bygd”. Genom att familjen Lundqvist och Ölands Åkerbo Hembygdsförening varit tillmötesgående har detta varit möjligt. Trots att artiklarna är mer än 25 år gamla, känns de fortfarande högst aktuella. Vi tror att botanister och andra vänner av Ölands unika natur skall få stor glädje av att få möta ön med Åke Lundqvist som ciceron.

Boken kan köpas för 90 kronor från Helena Lager eller Ulla-Britt Andersson. Om boken ska skickas kostar den 120 kr inklusive porto. Beloppet sätts in på föreningens plusgiro 636 59 31-2 eller bankgiro 760-1834.

 

 
 

Rickard Sterner, Ölands kärlväxtfloraDen senaste Ölandsfloran utkom 1986 och är baserad på Rikard Sterners “Flora der Insel Öland” från 1938. Åke Lundquist omarbetade grundligt texter och kartor baserade på nya uppgiftsom kommit fram under de senaste 50 åren efter Rikard Sterners flora. 1050 bofasta och 205 tillfälliga växter presenteras i text som kompletteras med 321 utbredsningskartor. Boken utgör en ständig källa till inspiration vid utforskandet av det öländska landskapet och är fortfarande i högsta grad aktuell för varje ölandsbesökare.Hör av dig till Ulla-Britt Andersson om du vill ha boken, den är gratis.