Vita små eländen

Grusbräcka2.mp4

Grusbräcka Saxifraga tridactylites med sina fem, hela kronblad, rödaktig (i solsken) och körtelhårig planta och 3-5 flikade blad. Växer på mosskuddar på kalksten eller annan kalkpåverkad mark. 

Vårarv2.mp4

Vårarv Cerastium semidecandrum med fem inskurna kronblad. Stödbladen (där det enskilda blomskaften utgår) är brett hinnkantade. Vanlig på sandiga, torra lokaler. 

Grusviva2.mp4

Grusviva Androsace septentrionalis med omvänt lansettlik blad, något naggade i bladrosetten. Blommor i en flock i stjälken topp, stjälken saknar blad. Växer på kalkpåverkad mark.

Östkustarv.mp4

Östkustarv Cerastium subtetrandrum är något senare i blomningen än vårarv. Plantan är ljusgrön, stödbladen saknar hinnkant. Växer på periodvis fuktiga, gärna trampade ställen. 

Alvararv – Gjord med Clipchamp.mp4

Alvararv Cerastium pumilum har påfallande stora blommor, längre än foderbladen. Plantan är brunröd till färgen och körtelhårig. Växer på kalkpåverkad mark av alvarkaraktär. 

Nagelört.mp4

Nagelört Draba verna är tidigt ute med att blomma. Bladrosetten ser man redan under vintern. Blommorna är fyrtaliga med djupt kluvna kronblad. Växer på allehanda torra ställen. 

Lundraba.mp4

Lunddraba Draba muralis är stjärnhårig. Stjälkbladen är naggade och blomman har fyra vita kronblad. Växer på störda marker ex. där röjningar skett. 

Stenkrassing.mp4

Stenkrassing Hornungia petraea blommar tidigt, ibland redan i december. Bladen är parbladiga, kronbladen mycket små. Plantan är ofta rödaktig. Växer på kalkpåverkade marker. 

Backtrav.mp4

Backtrav Arabidopsis thaliana är en diskret växt med smala fruktskidor som står ut från stjälken. Stjälkenbladen är få och nästan onaggade. Vanlig på allehanda torra marker. 

Vårskärvfrö.mp4

Vårskärvfrö Noccaea perfoliatum har en blågrön färgton. Stjälkbladen är delvis stjälkomfattande. Fruktskidan är lika lång som bred. Växer ofta i vägkanter eller något störd mark. 

Bergbräsma.mp4

Bergbräsma Cardamine hirsuta har bladrosett som är parbladig. Frukstkidorna är smala och står ut något från stjälken. Vanlig på allahanda störda marker, som ogräs i trädgårdar mm. 

Fågelarv.mp4

Fågelarv Holosteum umbellatum blommar tidigt. Den har fem, blekt vitrosa kronblad med fransig kant. Fruktskaften böjer sig under tiden som fröna mognar. Växer på kalkrik sand eller på mosskuddar som ligger på kalkstenen. 

Knipparv2.mp4

Knipparv Cerastium glomeratum med breda, ljusgröna blad och blommor i knippen med kort blomskaft. Tydligt ökande på Öland på störda marker som grusplaner, kreatursstigar och rabatter.