Länkar

Allmänt

Svenska Botaniska Föreningen

Artportalen

Den virtuella floran

Checklista över Nordens kärlväxter

Botaniska nycklar

FLORA DER INSEL ÖLAND, Rikard Sterner 1938

Virtuella herbariet

Rödlistan

Bilder på Nordens flora, Lindman

Internet directory for botany

Dyntaxa

Biologiskt kulturarv på Ölands mittland

Svensk Kulturväxtdatabas, Man kan söka bland över 9.000 referenser med anknytning till kulturväxternas namn, deras förekomst i Sverige, naturliga utbredning och användning.

Att pressa växter. Det behövs fortfarande när det gäller vissa svårbestämda släkten/taxa. Ett nyfynd för Öland bör också beläggas för att bevaras för framtiden. Sidan ger tips om hur du bäst går tillväga.

Allt på Öland. Upptäck 1512 platser på Öland.

Vandringsleder i Mörbylånga kommun

Vandringsleder i Borgholms kommun

Vandring och löpning på Öland

Besöksmål på Öland

Bestämningshjälp kärlväxter

Plant Crib, nycklar till kritiska släkten (brittiska, men ändå mycket användbara)

Bestämningsnyckel till danska vattenväxter (Danske vandplanter) pdf på ca 7 MB

Die Gattung Taraxacum im östlichen Deutschland


Appar (laddas ner från Playbutiken eller Appstore)

Plantnet
Artsoraklet
iNaturalist


Föreningar

Mossornas vänner

Sveriges mykologiska förening

Svensk Lichenologisk förening

Ölands ornitoglogiska förening

Ölands naturskyddsförening

Föreningen SydOstentomologerna